VA-arbeten vecka 38-40

  • Starttid
  • Sluttid
  • Vatten

Mellan den 14/9-2/10 kommer SEOM Vatten utföra tryckmätningar på vattenledningsnätet runt om i kommunen. Arbetena utförs av Sweco och kommer delvis att ske nattetid.

 Vissa av åtgärderna kan tillfälligt medföra missfärgat/rostigt vatten och något försämrat tryck i vattenledningarna. Dessa åtgärder är planerade att göras natten mellan den 20-21/9 och natten mellan den 27-28/9.

 I huvudsak är det boende i Gillberga/Gillbo, Rotsunda Gård, Lilla Viby/Viby Gård, Brunkebergsåsen, Törnskogen, Landsnora/Falkberget, Töjnan och Skansen som kan komma att påverkas. Men även områden i anslutning till dessa kan påverkas.

 Om missfärgat/rostigt vatten uppstår, spola kallt vatten till dess att det blivit klart/genomskinligt igen.