Vattenläcka, Hemfridsvägen/Verdandivägen

  • Starttid
  • Vatten
  • Klart

Vi påbörjar reparationen i eftermiddag och ett 30-tal hushåll på Verdandivägen och Hemfridsvägen kan få vattnet avstängt en stund i samband med reparationen. Vid behov så upprättar vi ett tappställe i närområdet.

Vattnet är nu avstängt och tillfälligt tappställe kommer finnas på Mötesvägen