Underhållsarbete fjärrvärmenätet Häggvik 17 september

  • Starttid
  • Sluttid
  • Fjärrvärme
  • Planerat driftavbrott
  • Klart

Pga underhållsarbete på fjärrvärmenätet i Häggvik kommer fjärrvärmen att vara avstängd i Häggvik den 17/9 08.00-22.00.

Berör värme och varmvatten. (Ej kallvatten).

Edsberg och Sjöberg kommer att försörjas med reservpanna. Störningar i fjärrvärmeleveransen kan förekomma i området under arbetet.

Förnärvarande har vi problem med reservpannan i Edsberg. Detta innebär störningar i fjärrvärmeleveransen i Edsberg och Sjöberg. Planeras vara åtgärdat 22.00.