Reparationsarbete av fjärrvärmenätet den 12 september 2019

  • Starttid
  • Fjärrvärme

Torsdagen den 12 september kommer ett akut reparationsarbete i Sollentunas fjärrvärmenät att genomföras. De fastigheter som primärt berörs av arbetet är boende på Bagarbyvägen och i Töjnanområdet. Fjärrvärmeleveransen stängs helt av till de fastigheterna under reparationstiden. Arbetet påbörjas klockan 08:00 och beräknas ta cirka 24 timmar. Under reparationstiden kommer berörda fastigheter inte att ha något tappvarmvatten och inomhustemperaturen kan komma att påverkas något.
Då läckan är på en av huvudledningarna i Sollentuna kommun bedömer vi att det finns en risk att även andra fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet i kommunen blir påverkade.

Den här informationen uppdateras kontinuerligt.

2019-09-12, kl 13.45: Endast boende på Bagarbyvägen och i Töjnandområdet är drabbade av dagens fjärrvärmeavbrott. Boende i övriga delar av kommunen påverkas inte. Arbetet löper på enligt plan. 2019-09-13, kl 02:00: Reparationsarbetet avslutas och vi har åter full drift på fjärrvärmenätet.