Driftstörning El och Kabel-TV Edsberg

  • Starttid
  • Kabel-tv

På grund utav en brand i källaren på Drevkarlsstigen har strömmen brutits. Matningen för kabel-tv på adressen Drevkarlsstigen 2 fungerar för närvarande inte. Felet upplevs som att ingen signal fås till TV-utrustningen.

Angående elleveransen på Drevkarsstigen 2 så hänvisar vi till Sollentunahem. Då det är elkablage i fastigheten som har brunnit och den ansvarar inte vi för.

Sollentunahem kommer löpande uppdatera informationen på denna sida: 
https://www.sollentunahem.se/aktiviteter/2020/brand-i-edsberg/ 

2020-02-11 09:00 Endast Drevkarlsstigen 2 saknar nu kabel-TV.