Ledningsarbeten i Skogsängsvägen

  • Starttid
  • Sluttid
  • Bredband, Elnät, Fjärrvärme, Vatten
  • Planerat driftavbrott

SEOM utför ledningsarbeten på Skogsängsvägen. Arbetet omfattar nya VA-, fjärrvärme- el- och fiberledningar för kommande byggnation på Väsjötorg samt omläggning av befintliga ledningar. Arbetena kommer att pågå under 2019.

Arbetet utförs etappvis i Skogsängsvägen för att minimera framkomlighetsproblem till fastigheter.

Entreprenör för arbetet är SH Bygg, Sten och anläggning.

Löpande information kommer att skickas ut under det att arbetet fortskrider.