Ledningsarbeten på Skogsängsvägen

  • Starttid
  • Sluttid
  • Bredband, Elnät, Fjärrvärme, Vatten
  • Planerat driftavbrott

SEOM utför ledningsarbeten på Skogsängsvägen. Arbetet omfattar nya VA-, fjärrvärme- el- och fiberledningar för kommande byggnation på Väsjötorg samt omläggning av befintliga ledningar. Arbetena kommer att pågå under 2019.

Arbetet utförs etappvis på Skogsängsvägen för att minimera framkomlighetsproblem till fastigheter.

Entreprenör för arbetet är SH Bygg, Sten och anläggning.

Löpande information kommer att skickas ut under det att arbetet fortskrider.