Omläggning av VA-ledningar i Rävgärdsvägen

  • Starttid
  • Vatten

Uppdatering omläggning VA-ledningar Rävgärdsvägen 20190603. Asfalteringern av den färdiga delen  på gång och att vägen mellan Lilla Slingan och Gunnarsvägen kommer öppnas för trafik under arbetarnas semester, sedan öppnar vi schakten igen i augusti och gör klart.