Omläggning av VA-ledningar i Rävgärdsvägen

  • Starttid
  • Vatten

Uppdatering omläggning VA-ledningar Rävgärdsvägen 2019-10-02. Det beräknas vara färdigt v 41. Efter det sker några mindre arbeten i närområdet innan avetablering. Vi räknar med att återställa asfalten tillfälligt innan vintern och slutgiltigt återställa efter vintern.