Omläggning av VA-ledningar i Rävgärdsvägen

  • Starttid
  • Vatten

Uppdatering omläggning VA-ledningar Rävgärdsvägen 20190218 VA-ledningarna i Rävgärdsvägen har uppnått slutet av sin livslängd och vi inledde arbetet med att förnya ledningarna i mars 2018. Arbetena fortlöper som planerat och i dagsläget jobbar 2 stycken arbetslag på sträckan med att lägga om VA-ledningarna. Enligt den tidplan som vi arbetar efter beräknas omläggningen av den totala sträckan på ca 500 meter vara klar i slutet av maj 2019.