Renovering av dricksvattenledning

  • Starttid
  • Vatten

Love Almqvist Väg/PoppelvägenRenovering av dricksvattenledning pågår på Love Almqvist Väg/Poppelvägen.Sträckan är 60 meter och arbetet beräknas pågå i ca. 5 veckor med start vecka 22.