Skogsängsvägen

  • Starttid
  • Sluttid
  • Elnät, Fjärrvärme, Vatten

Planerade arbeten vid Skogsängsvägen.

Norra delen av Skogsängsvägen

VA-arbetet vid norra delen av Skogsängsvägen mot Lavendelvägen kommer att färdigställas till jul. Efter julledigheten kommer en VA-inkoppling ske i korsningen Lavendelvägen/Skogsängsvägen. Denna inkoppling kommer pågå under ca två veckor.

När VA-arbetena är klara kommer fjärrvärme och elarbete starta från korsningen Lavendelvägen ner mot Bäckvägen. Under detta arbete kommer vi att lägga körplåtar till alla infarter.

Södra delen av Skogsängsvägen mot Bäckvägen

Arbetet med VA för denna sträcka påbörjades v 44.

Fjärrvärme och Elnät

Fjärrvärme och elarbete påbörjas när VA-arbetet är avslutat.

Ledningsarbeten kommer vara färdigställda i sin helhet på Skogsängsvägen till midsommar 2020.