Arbete med Fiberkabel i Viby

  • Starttid
  • Sluttid
  • Bredband, Kabel-tv
  • Planerat driftavbrott
  • Klart

Under Onsdagen utför vi ett arbete med att förstärkning och ombyggnad av fibernätet i Viby.

Berör kunder på Soldatvägen, Väpnarevägen och Kornettvägen.