Vattenavstängning Kärrdal

  • Starttid
  • Vatten

Vattenavstängning kommer ske på Lomvägen korta perioder vid flera tillfällen under ca 2 månader. Under vecka 37 eller vecka 38 kommer vattnet vara avstängt 10-12 timmar vid ett tillfälle. Information kommer närmare avstängningen.