Priser och villkor

Rörligt pris

Ett rörligt elpris följer prisutvecklingen på den nordiska elbörsen NordPool. Det innebär att elkostnaden varierar över tid och där priset justeras varje månad.

Här hittar du våra rörliga priser.

Om du är intresserad av att se hur vårt rörliga pris rört sig över tid hittar du statistik på det här.

Bor du i Sollentuna men har inte gjort något aktivt val av elleverantör? Då är det rörligt elpris du har. Hör av dig till oss om du hellre vill teckna elavtal med fast pris.

Fast pris

Vill du veta månad till månad vad kostnaden för elen blir passar fast pris bäst. Då säkrar du ditt elpris under avtalsperioden och betalar samma pris per förbrukad kilowattimme oavsett svängningarna på elmarknaden.

Här hittar du vårt fasta pris.

Bra Miljöval

Bra Miljöval är ett tillägg som du kan göra till ditt elavtal. Då köper du el som är förnybar, samtidigt som den uppfyller Naturskyddsföreningens krav med hänsyn till miljö, klimat, djur och människor. Här kan du läsa mer Bra Miljöval.

För Bra Miljöval betalar du 3,2 öre extra på varje kWh.

Allmänna villkor