Byta elleverantör

  • Senast granskad:

Att byta elbolag till Sollentuna Elhandel är enkelt. Om du vill ha ett elavtal med 100 % förnybar el är det bara att teckna här på hemsidan eller ringa oss så hjälper vi dig.

Teckna ditt nya avtal:

  • Kontrollera bindnings- eller uppsägningstid på ditt nuvarande elavtal så du vet när du kan byta elbolag. Har du ett avtal med fast elpris är det slutdatumet som gäller. Har du ett avtal med rörligt elpris kontrollerar du eventuell bindningstid. Om du glömmer att säga upp nuvarande avtal eller bryter ett ingånget avtal i förtid riskerar du att bli ersättningsskyldig.
  • Se till att det är den person i hushållet som står på elnätsavtalet som tecknar det nya elavtalet. 
  • Ha ditt anläggnings-ID redo (finns på din faktura).
  • Gå in och teckna ditt elavtal här på hemsidan eller ring kundservice: 08 623 88 00.

När du tecknat ditt nya avtal får du en bekräftelse av oss. Därefter tar vi kontakt med din nätägare. Din elmätare blir avläst och din nuvarande elleverantör skickar ut en slutfaktura till dig. Vi tar sedan över leveransen.

Ett leverantörsbyte kan genomföras när som helst i månaden, med två veckors varsel. Notera dock att våra elprisavtal, när de helt eller delvis innehåller fasta priser, alltid startar den första i månaden. Gör du ett sådant val, men önskar få ditt leverantörsbyte genomfört tidigare, får du vårt ordinarie rörliga elpris från bytesdagen och fram till avtalets ordinarie startdatum.