100% förnybar el

  • Senast granskad:

Hos oss på Sollentuna Elhandel kommer alltid 100 % av elen från förnybara energikällor. Som tillval kan du även få el märkt Bra Miljöval, det innebär fler produktionsslag och hårdare krav på produktionsmetoder.

Hos oss får du alltid 100% förnybar el

 

I över 10 år, från 2008 och framåt, har vi endast erbjudit 100% förnybar el. Under 2018 omfattade vår försäljning 266,2 GWh (2017 var siffran 293 GWh) och vi köpte under året enbart in vind- och vattenkraftbaserad el, alltså helt förnybart.  Sedan 2008 har därför vår sålda el inneburit att utsläppen av både koldioxid och kärnbränsleavfall varit
0 g/kWh!

Som tillval kan vi också erbjuda el märkt med Bra Miljöval. Det innebär fler produktionsslag och hårdare krav på produktionsmetoder.

Ursprungsgarantier

Alla elhandelsföretag som säljer el inom EU ska informera om elens ursprung och dess miljöpåverkan. En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som elproducenten får för varje megawattimme el som produceras. Om du har ett elavtal med till exempel enbart vindkraft så ska elleverantören köpa vindkraftsgarantier som täcker din förbrukning. På detta sätt har leverantören ursprungsmärkt den el som du förbrukat.

Residualmixen

Om du via andra elbolag inte väljer ett avtal där elen har ett specifikt ursprung så kommer din el från den så kallade residualmixen. Den mixen består av el som inte kan spåras med hjälp av ursprungsgarantier. Läs mer om residualmixen.