Konsumenträtt

  • Senast granskad:

Konsumentens rätt när det gäller el regleras främst i Sveriges ellag och i de Allmänna avtalsvillkoren för elbranschen. Utöver detta tillkommer Sollentuna Elhandels särskilda avtalsvillkor samt enskilda villkor för just den produkt du har köpt.

Allmänt om dina rättigheter

Det är viktigt för oss som elbolag att du som kund är nöjd när du köper en vara eller tjänst av oss. Därför är det en självklar del i vårt arbete att se till att du som kund upplever en god service och en bra kvalitet på våra tjänster och produkter.

  • hos oss får samtliga kunder 100% förnybar el utan extra kostnad.
  • vi öppet redovisar vår prissättning och det du betalar för – inga dolda avgifter.
  • vi inte tillämpar oskäliga och för dig ofördelaktiga "tillsvidare-priser".
  • du alltid har 14 dagars ångerrätt, oavsett om avtalet tecknats på distans eller inte.
  • vi skickar alltid en skriftlig bekräftelse på ditt elavtal.
  • du får ett brev och ett erbjudande i god tid innan ditt avtal löper ut.
  • om vi har missat att registrera ditt avtal har du rätt till kompensation för dina merkostnader.

Fler rättigheter för dig som kund hittar du i de allmänna avtalsvillkoren, nedan.

Klagomålshantering

Är det något vi har försummat eller upplever du att det finns någon del i vårt avtal med dig som vi inte uppfyllt? Börja då med att kontakta vår Kundtjänst på 08-623 88 00. Kan inte saken redas ut där kan du använda blanketten nedan för att lämna ett klagomål angående. Ditt ärende diarieförs och du får en skriftlig bekräftelse på att vi tagit emot det. Inom 15 arbetsdagar besvarar vi sedan ditt ärende.