Schysst elhandel

  • Senast granskad:

Schysst elhandel är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att du som elkund ska känna dig trygg i ditt val av elhandelsföretag.

Vi är stolta över att ha fått Energiföretagen Sveriges certifiering Schysst elhandel. Det är ett bevis och en garanti för att du som kund är i goda händer när du väljer Sollentuna Elhandel som din elleverantör.

För att få certifieringen Schysst elhandel måste vi som elhandelsföretag leva upp till ett antal kundlöften. Kundlöftena går längre än vad lagen kräver och omfattar bland annat en enkel och korrekt beskrivning av produkten, att det ska vara tydligt vad du köper och vad avtalet innebär samt att prisinformationen är tydlig och riktig. Genom en ökad tydlighet och lyhördhet är vårt mål att du som kund ska känna dig trygg med ditt val av Sollentuna Elhandel som elleverantör.

Läs mer om Schysst elhandel och vilka krav som ställs på ett certifierat bolag.

Teckna elavtal.