Nya och tillfälliga elanslutningar

  • Senast granskad:

Alla nya och tillfälliga elanslutningar, samt ändring av en befintlig elanslutning, kräver att en föranmälan görs.

Föranmälan ska ske i god tid så att eventuella förstärkningar av distributionsnätet och servisledningar hinner utföras innan den nya installationen tas i bruk. Anmälan görs av det elföretag som du anlitat för elinstallationsarbetet. Företaget du anlitar för arbetet måste vara godkända av och registrerade hos Elsäkerhetsverket.

När arbetet är slutfört, engångsavgiften är betald och när elföretaget gjort en färdiganmälan ansluts anläggningen till elnätet.

Prisuppgifter hittar du under Priser och villkor i menyn till vänster.

Observera:

  • Vid ändring av servis/mätarplats ska en föranmälan göras enligt ovan. Ändringen ska alltid ske i samråd med SEOM.
  • Grävning och återfyllning inom samfälligheter och tomter ansvar du som kund själv för. Det är viktigt att SEOMs anvisningar följs.
  • Kabelrör att använda vid grävning kan hämtas på vårt förråd, Knista Gårds Väg 12.
  • Vid tillfällig anslutning gäller att anslutningsavgiften ska betalas före inkopplingen. För den tillfälliga anslutningen tillkommer elnätsavgift (grundavgift för byggström och effektavgift).

Vem ansvarar för vad?

SEOM   Kunden  
  Material Arbete Material Arbete
Grävning och återfyllning     X X
Rör för elkabel X     X
Dragtråd i rör     X X
Elkabel X X    
Kabelindragning/koppling   X    
Byggströmsskåp     X  
Inkoppling på av SEOM anvisad plats   X