Nyanslutning/Byggkraft

  • Senast granskad:

Varje nyanslutning, såväl permanent som tillfällig, kräver en föranmälan. Det gäller även vid ändring av en befintlig anslutning.

Anmälan skall göras av beställare och behörig elinstallatör. Blanketter finns nedan. Samtliga avgifter finns samlade under länken Priser, till vänster.

När vi fått in en föranmälan från installatören granskar vi den. Efter godkännande så skickar vi ett installationsmedgivande och en blankett för färdiganmälan till installatören. Därefter skickas en faktura till fakturamottagare. När den är betald, och installatören skickat in färdiganmälan, gör vi en besiktning av den nya anslutningen eller byggströmsskåpet och därefter kan elen anslutas.

Vem gör vad?

SEOM   Kunden  
  Material Arbete Material Arbete
Grävning och återfyllning     X X
Rör för elkabel X     X
Dragtråd i rör     X X
Elkabel X X    
Kabelindragning/koppling   X    
Byggströmsskåp     X  
Inkoppling på av oss anvisad plats   X