Dina elkostnader - så här fungerar det

  • Senast granskad:

Som elkund väljer du själv vilket elhandelsbolag du köper din el från. Transporten av elen hem till dig sköts sedan av ägaren till elnätet, i Sollentuna är det SEOM. Elavgiften baseras på hur mycket du nyttjar elnätet. Genom att använda elen rätt kan du sänka dina elkostnader. Förutom avgiften till elnätsbolaget och kostnaden för elen du köper av elhandelsföretaget betalar du även en energiskatt.

Totalt består alltså din elkostnad av tre delar:

  • Cirka 30 % av kostnaden består av den el du använder och köper från ett elhandelsföretag.
  • Cirka 25 % av kostnaden går till elnätsföretaget och utgörs av den kostnad det innebär att transportera elen till din bostad.
  • Slutligen består cirka 45 % av den totala elkostnaden av skatter och avgifter.