Effektavgift

  • Senast granskad:

Vi läser av din elmätare varje timma, dygnet runt. De avlästa värdena samlas in via elnätet eller radio och utgör grunden för våra fakturor.

Avläsningen per timma är en förutsättning för den del av nätavgiften som kallas effektavgift och som är en viktig del i den kostnad du har för att du utnyttjar elnätet. Viktig därför att du själv kan påverka hur stor effektavgift du betalar. Du kan t.ex. ha högre effektavgift än din granne trots att du har en lägre årsförbrukning av el.

Så här fungerar det!

Effektavgiften tas ut mellan klockan 7-19 på vardagar* och ju mer effekt du använder under den tiden, ju högre blir din effektavgift. Alltså: ju fler effektslukande apparater du har igång samtidigt, ju högre effektavgift.

Med hjälp av timavläsningen kan vi alltså räkna fram de tre högsta värdena (mellan kl. 7-19) under en månad och genomsnittet utgör underlag för att räkna fram effektavgiften. Om  genomsnittet till exempel är 5,7 under perioden april-oktober då avgiften är 55,75 kr/kW och månad, blir det alltså 55,75x5,7=317,78 kr inkl. moms. Under perioden november-mars blir effektavgiften istället 111,50x5,7=635,55 kr inkl. moms.

*/ Med vardag avses dagar som ej är lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Grundavgiften 2020

Lägenhet i flerbostadshus utan elvärme, kr/år

Mätarsäkring (A) 16 - 25
  712,50

Övriga kunder, kr/år

Mätarsäkring (A) 16-25 35 50 63 80 100 125 160 200
  1.530 2.678 3.774 4.590 5.865 7.268 8.925 11.475 14.535