Nätavgift

  • Senast granskad:

I Sollentuna kommun är det SEOM som äger elnätet. Elavgiften baseras på hur mycket du nyttjar elnätet. Du betalar för ditt utnyttjande av elnätet med en grundavgift och en effektavgift.

Grundavgift 2020

Grundavgiften är kopplad till mätarsäkringens ampere-tal (A).

Lägenhet i flerbostadshus utan elvärme (där särskilt abonnemang för fastighetens allmänna behov tecknats)
Mätarsäkring
16 A, 20 A & 25 A      
Kronor/år, inkl. moms 712,50             
Kronor/år, exkl. moms 570             
Övriga kunder
Mätarsäkring
 16 A, 20 A & 25 A      
Kronor/år, inkl. moms  1530             
Kronor/år, exkl. moms  1224             
Mätarsäkring
35 A
50 A
63 A
80 A
100 A
125 A
160 A
200 A
Kronor/år, inkl. moms 2678 3774 4590 5865 7268 8925 11475 14535
Kronor/år, exkl. moms 2142 3019 3672 4692 5814 7140 9180 11628

Har du en mätarsäkring med ett högre amperetal (A) än 200 hittar du prisuppgifter i dokumentet nedan.

Effektavgift 2020

Effektavgiften tas ut vardagar kl 7-19. Övrig tid tas ingen effektavgift ut.

November - Mars
Kronor/kW och månad, inkl. moms   111,50
Kronor/kW och månad, exkl. moms   89,20
April - Oktober
Kronor/kW och månad, inkl. moms   55,75
Kronor/kW och månad, exkl. moms  

44,60

Effektavgiften grundas på de tre timmar under vardagar, det vill säga dagar som ej är lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, mellan kl. 7-19 som har det högsta effektuttaget. Dessa timvärden bildar ett medelvärde som ligger till grund för den effekt som du debiteras.

Läs mer om Effektavgiften