Prislista nyanslutning

  • Senast granskad:

Aktuella priser

Anslutningsavgift lämnas enligt schablon för nyanslutning om högst 25 A servissäkring och som ligger högst 1 800 m (fågelvägen) från närmaste nätstation till anslutningspunkten. För övriga nyanslutningar lämnas pris för nyanslutning individuellt efter förfrågan.
Anslutningsavgiften för 25 A anslutning överstigande 200 meter beräknas som summan av ett grundbelopp plus ett avståndstillägg enligt tabell nedan. Anslutningsavgiften för 25 A servissäkring baseras på Energimarknadsinspektionens riktlinjer. Anslutningens avstånd (fågelvägen) till närmaste nätstation .

Pris inkl. moms för nyanslutning av uttagskunder och producenter, 16-25 A
0-200 m
201-600 m
601-1200 m
1201-1800 m
27.625 kr    
27.625 kr + 236 kr/m    
122.125 kr + 140 kr/m    
206.125 kr + 209 kr/m

Kostnaden per meter avser överstigande antal meter från brytpunkterna (200, 600 och 1200 m). Exempel: En nyanslutning på 25 A och 350 m kostar: 27 625 + 236 kr/m x 150 m = 63 025 kr.

35-200 A: kontakta oss för pris.

Anslutningsavgiften inkluderar: Schaktning och förläggning utanför tomtmark och byggarbetsplats. Kabelrör och serviskabel till anslutningspunkt samt inkoppling.
Anslutningsavgiften inkluderar ej: Schakt, återfyllnad och rörläggning av servisledning inom tomtmark, samt mätarskåp.

Läs mer om nyanslutningar!