Fjärrkyla

  • Senast granskad:

Vi arbetar ständigt med att utveckla bra lösningar som är långsiktigt hållbara. En av våra största miljösatsningar är produktion av fjärrkyla.

Sedan mer än tio år tillbaka producerar vi fjärrkyla på ett helt unikt sätt. Lösningen kräver tillgång till kallt sjövatten, en grusås med ett 400.000 kubikmeter stort grundvattenmagasin, en kylväxlare samt ett utbyggt nät av kylvattenrör. Lågt pris och absolut inget behov av freon är de stora fördelarna för miljön och de som köper kylan – affärscentra, butikslokaler, kontor och industrier.

Vintertid pumpas kallt vatten från Edsviken genom växlaren som kyler ner grundvattenmagasinet i Brunkebergsåsen till +3,5°C. Det används som reserv för de månader (juli-september) då vattentemperaturen i Edsviken är för hög. Från april tom juni, då behovet av svala arbetslokaler börjar göra sig påmint, räcker vattentemperaturen på cirka +10°C i Edsviken till. Vattnet i kylnätet cirkulerar i ett slutet system. Ut till abonnenten håller det en temperatur på +9°C. När det ”använda” kylvattnet kommer tillbaka har vattnet tagit upp värmen i den kylda lokalen och temperaturen är nu uppe i närmare +18°C. Vattnet passerar genom kylväxlaren och processen börjar om från början.

Resultatet blir ett naturligt sätt att kyla utan användning av miljöskadliga köldmedier, med dess negativa inverkan på miljön. Tre ton miljöfarliga freoner försvinner från Sollentuna samtidigt som vi spar 3.000.000 kWh och ökar omsättningen av vattnet i Edsviken.