Fjärrvärmecentralen

  • Senast granskad:

Goda råd och manualer som håller din fjärrvärmecentral i gott skick!

  • Titta regelbundet till fjärrvärmecentralen så att det inte finns något läckage.
  • Kontrollera trycket i värmesystemet. I din manual står vilket tryck, som gäller för just din central. Det är normalt att trycket går ner lite under sommarhalvåret.
  • Vid behov av luftning eller ökning av trycket:
    Stäng av strömmen till centralen så att cirkulationspumpen stannar. Vänta en stund innan du luftar elementen. Öppna termostaterna fullt på varje element innan luftning.
    Vrid sedan tillbaka varje termostat till ursprungsläget. Öppna kranen för påfyllning av systemet och fyll på tills trycket når upp till normalt tryck för din central.
    Stäng av påfyllnadskranen och slå till sist på strömmen igen.