Installation

  • Senast granskad:

Enkelt - smidigt - effektivt.

Småhus

Fjärrvärmerören som idag används är endast 77 mm i diameter. Schakten blir därför minimala och grävs på en dag. Den nya fjärrvärmecentralen som monteras i fastigheten har måtten 59 x 100 x 36 (cm) och ersätter alla gamla förrådsberedare, expansionskärl, pumpar och reglercentraler. Förutom ny teknik får man alltså en hel del nya utrymmen!

Detta ingår i installationen
  • Grävning och rörläggning ingår upp till 20 m, extra meter betalas per meter.  För att få bästa möjliga funktion strävar vi efter att gå den kortaste vägen till fjärrvärmecentralen.
  • Håltagning och lagning av rörgenomföring i yttervägg.
  • Uppsättning av skyddskåpa på ytterväggen, för att täcka rör och ventiler.
  • Elarbeten: Pump och reglerutrustning på den nya fjärrvärmecentralen ansluts till el.
  • Isolering på fjärrvärmerör och rör där ingrepp har gjorts.
  • Fjärrvärmecentral för småhus 22/34 kW enligt produktblad.
  • Rörarbeten: Fjärrvärmecentralen kopplas in mot husets befintliga värme- och varmvattensystem samt mot den inkommande fjärrvärmen.
  • Vid uppstart av fjärrvärmecentral får du skriftlig information om hur fjärrvärmen fungerar. Slutbesiktning sker senast en månad efter installationen.

Övriga fastigheter

Befintliga fastigheter och nyproduktion offereras individuellt. I vår avgift ingår schakt, servis och ventiler fram till angiven anslutningspunkt.

Fastighetsägaren bekostar själv fjärrvärmecentral (FVC), servisdragning från vår anslutningspunkt och övriga arbeten.

Vid ombyggnad och nybyggnad av fjärrvärmecentral gäller Lokala anvisningar och bestämmelser finns nedan. Dessa måste följas samt kompletterande dokumentation från svenskfjärrvärme. F101 och dess hänvisningar.

Lokala anvisningar och bestämmelser finns i dokumentet "Anvisningar övriga" nedan.