Installation

  • Senast granskad:

Enkelt - smidigt - effektivt.

Småhus

Den nya fjärrvärmecentralen som monteras i fastigheten är cirka 60 x 80 cm med ett djup på 36 cm och ersätter alla gamla förrådsberedare, expansionskärl, pumpar och reglercentraler. Förutom ny teknik får man alltså en hel del nya utrymmen!

Detta ingår i installationen
  • För att få bästa möjliga funktion strävar vi efter att gå den kortaste vägen till fjärrvärmecentralen.
  • Håltagning och lagning av rörgenomföring i yttervägg.
  • Uppsättning av skyddskåpa på ytterväggen, för att täcka rör och ventiler.
  • Elarbeten: Pump och reglerutrustning på den nya fjärrvärmecentralen ansluts till el.
  • Isolering på fjärrvärmerör och rör där ingrepp har gjorts.
  • Fjärrvärmecentral för småhus 22/34 kW enligt produktblad.
  • Rörarbeten: Fjärrvärmecentralen kopplas in mot husets befintliga värme- och varmvattensystem samt mot den inkommande fjärrvärmen.
  • Vid uppstart av fjärrvärmecentral får du skriftlig information om hur fjärrvärmen fungerar. Slutbesiktning sker ungefär en månad efter installationen.

Övriga fastigheter

Befintliga fastigheter och nyproduktion offereras individuellt. I vår avgift ingår schakt, servis och ventiler fram till angiven anslutningspunkt.

Fastighetsägaren bekostar själv fjärrvärmecentral (FVC), servisdragning från vår anslutningspunkt och övriga arbeten.

Vid ombyggnad och nybyggnad av fjärrvärmecentral gäller Lokala anvisningar. Dessa måste följas samt kompletterande dokumentation från Energiföretagen, F101 och dess hänvisningar.

Lokala anvisningar och bestämmelser finns i dokumentet "Anvisningar övriga" nedan.