Miljö

  • Senast granskad:

De senaste decennierna har det skett en stor omställning inom fjärrvärmeproduktionen.

Omställning har inneburit att man gått från en stor del fossila bränslen till en stor andel biobränslen samt energiåtervinning av utsorterat avfall i kraftvärmeverk där även elkraft produceras.

SEOMs fjärrvärme är klimatkompenserad till 100 %. Målet är att fasa ut alla fossila bränslen i fjärrvärmesystemet till 2022.