Prisdialogen

  • Senast granskad:

Prisdialogen är en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme.

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige tillsammans tagit fram Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag. SEOM är medlemmar i Prisdialogen.

Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Prisdialogen är avslutad för 2019.

Vi har skickat in ansökan om att få vara med även under 2020, mer information om det kommer här på sidan.

Här kan du läsa mer om prisdialogen