Prisdialogen

  • Senast granskad:

Prisdialogen är en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme.

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige tillsammans tagit fram Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag. SEOM är medlemmar i Prisdialogen.

Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.
Här kan du läsa mer om prisdialogen

Är du intresserad av att delta i Prisdialogen? Den 2 september 2019 hålls årets tredje möte, varmt välkommen att anmäla dig genom att fylla i formuläret nedan.

Anmälan till Prisdialogen


<