Centrumtunneln

  • Senast granskad:

Tunneln ska nu tömmas för inspektion och planering av kommande rensning.

Centrumtunneln för dag- och spillvatten sträcker sig från Malmvägen via Oppegårdsstråket och Sollentuna centrum till Edbergsparken. Tunneln, som togs i drift i början av 1970-talet, leder dagvatten till Edsviken och spillvatten till reningsverket i Käppala.

Tunneln ska nu tömmas på 9 000 m3 vatten för inspektion och planering av kommande rensning. Arbetet utförs nu under oktober månad med början v39 och beräknas kunna ta tre till fyra veckor i anspråk.

Besiktning kommer också att genomföras av berget samt betong- och stålinstallationer. Prover ska också tas på det slam som samlats i tunneln och en mängdberäkning ska göras för planeringen av kommande rensning.

Inför rensningsarbetet kommer nedsläppen till tunneln att förses med nya och större lucköppningar vid Malmvägen, Oppegårdsstråket, kommunhuset och vid Turebergsvägen/Tors backe.