Avgifter 2020

  • Senast granskad:

SEOMs mål är att verksamheten ska hjälpa till att bygga upp ett klimatsmart och hållbart samhälle. Vi vill att en hållbar livsstil ska löna sig, både ur samhällets och individens synvinkel. Våra taxor ska därför gynna den som lever klimatsmart.

Vid årsskiftet kommer vissa av våra taxor och avgifter förändras. Nedan kan du läsa om förändringarna som är aktuella för respektive affärsområde samt vanliga frågor och svar om dessa.

Priserna för fjärrvärme och stadsnät lämnas oförändrade. Gällande elhandel är det marknaden som styr priserna, precis som vanligt.