Publikationer

  • Senast granskad:

Våra tryckta publikationer kan även läsas digitalt. Bläddra enkelt i dem med hjälp av myPaper.

Kundtidningen OM – #1 2019  

Ett alldeles rykande färskt nummer av OM går ut i mars till alla boende i Sollentuna.

I detta nummer lyfter vi samarbeten på såväl internationellt, nationellt som regional nivå för hållbar utveckling. Oxunda vattensamverkan är ett bra exempel på samarbete mellan kommuner som syftar till att förbättra vattenkvaliten och miljön för växter och djur i sjöar och vattendrag som mynnar ut i Mälaren

Ett annat bra exempel är Naturskyddsföreningen, som sedan decennier är Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation tack vare människors ideella samarbete.

Agenda 2030 och Globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om. Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås till år 2030!

OM delas ut till alla boende och verksamma i Sollentuna fyra gånger per år. Tidigare nummer: #4 2018  | #3 2018  | #2 2018 | #1 2018 | #4 2017 | OM #3 2017 | OM #2 2017 | OM #1 2017 | OM #4 2016 | OM #3 2016 | OM #2 2016


Viktigt att veta 2018

- Så här fungerar våra tjänster.

En handbok om våra tjänster med aktuella priser och hållbara tips. Delas ut till alla kunder i Sollentuna i december varje år. Tidigare utgåvor: 2017

Viktigt att veta för dig som bygger 2017
- Allt du behöver veta: före, under och efter ditt bygge.

En handbok speciellt för dig som bygger hus i Sollentuna. Allt samlat på ett enda ställe!

Års- och hållbarhetsrapport 2018

Här hittar du fler årsredoviningar.