Ekonomiskt stöd när du installerar laddbox

För dig som investerar i en laddbox finns bidrag att söka hos Naturvårdsverket. Bidraget kan sökas av både privatpersoner, företag, flerbostadshus som exempelvis bostadsrättsföreningar eller samfälligheter och andra organisationer. 

För privatpersoner gäller att bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna och som högst 10 000 kronor per laddpunkt.

För företag, flerbostadshus och andra organisationer gäller att bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna och som högst 15 000 kronor per laddpunkt.

För att kunna ansöka om bidraget ska laddutrustningen vara utrustad med uttag eller anslutningsdon för elfordon.

Information om hur och när i processen du behöver skicka in din ansökan hittar du på Naturvårdsverkets hemsida. Där finns också mer information om bidraget.