Ekonomiskt stöd när du installerar laddbox

Skattereduktion för installation av laddbox

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya skattereduktionsregler för installation av laddbox. Skattereduktionen gäller privatpersoner och ersätter det tidigare bidraget från Naturvårdsverket. Den nya skattereduktionen fungerar på liknande sätt som det nuvarande ROT-avdraget där avdrag görs direkt på fakturan. För installation av laddbox innebär det att du kan göra ett avdrag med 50 % av kostnaden för arbete och material. Skattereduktion inom ramen för grön teknik (solceller, energilagring och elbilsladdning) får sammanlagt uppgå till högst 50 000 kronor per år och person.

Mer information om skattereduktion hittar du på Skatteverkets hemsida.

Bidrag från Naturvårdsverket

För privatpersoner som installerat en laddbox före utgången av 2020 finns bidrag att söka hos Naturvårdsverket. Ansökan ska göras inom sex månader från installationsdagen. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna och som högst 10 000 kronor per fastighet.

För företag, flerbostadshus och andra organisationer gäller att bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna och som högst 15 000 kronor per laddpunkt.

Mer information om bidrag från Naturvårdsverket hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.