Ekonomiskt stöd när du installerar laddbox

Skattereduktion för installation av laddbox

Privatpersoner kan få skattereduktion för installation av laddbox. Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som ROT-avdraget, där avdrag görs direkt på fakturan. Vid installation av laddbox innebär det att du kan göra ett avdrag med 50 procent av kostnaden för arbete och material. Skattereduktion inom ramen för grön teknik (solceller, energilagring och elbilsladdning) får sammanlagt uppgå till högst 50 000 kronor per år och person.

Mer information om skattereduktion hittar du på Skatteverkets hemsida.

Bidrag från Naturvårdsverket

Företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer kan söka bidrag för installation av laddpunkter hos Naturvårdsverket. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna och som högst 15 000 kronor per laddpunkt.

Mer information om bidrag från Naturvårdsverket hittar du på Naturvårdsverkets hemsida.