Elbilsladdning i samfällighet

Bor du i en samfällighet och är intresserad av att skaffa laddplatser? Då är det vissa saker som kan vara bra att ha koll på. Det är inte ovanligt att man stöter på bekymmer med det så kallade anläggningsbeslutet så det är en god idé att börja i tid. 

Tidigare har det varit svårt för samfällighetsföreningar att skaffa laddplatser om inte alla boende varit överens. Men regelverket sågs över hösten 2021 och det ska nu vara enklare och spara både tid och pengar för samfälligheter som vill installera elbilsladdare. 

Gemensamhetsanläggning och anläggningsbeslut

I en samfällighet ägs och underhålls gemensamma ytor av flera fastigheter. Det kan till exempel vara en lekplats, vägar, parkeringsplatser – eller elbilsladdare. De kallas för gemensamhetsanläggnigar. För att få tillstånd till en gemensamhetsanläggning behöver man ett anläggningsbeslut från Lantmäteriet.

I ett anläggningsbeslut regleras bland annat vilket ändamål anläggningen har och vad föreningen kan göra med den. Anläggningen måste även uppfylla vissa krav, bland annat ska de boende ha ett stort behov av anläggningen, både nu och i framtiden.

Även om inte alla boende har ett behov eller intresse av att skaffa laddplatser, så är det numera ändå möjligt att få ett beslut om en ny gemensamhetsanläggning från Lantmäteriet.

Du hittar mer information på Lantmäteriets hemsida.

Så här går det till

Börja med att undersöka hur stort behovet och intresset är bland fastigheterna i föreningen. Det ger en bra indikation på behovet idag och i framtiden.

Ni måste även ta reda på vad som står i det befintliga anläggningsbeslutet. Om beslutet inte inkluderar laddboxar behöver ni ansöka om ett nytt eller förändrat beslut hos Lantmäteriet.

När ni har funderat igenom ert behov är ni välkomna att kontakta oss om ni vill att vi gör en förprojektering tillsammans. Vi tar då med oss en installatör och kommer ut till er för att titta på era förutsättningar. Utifrån det tar vi fram ett förslag på den bästa lösningen för er samfällighetsförening.

Energirådgivningen har en bra detaljerad vägledning om hur du går tillväga för att skaffa laddplatser till din samfällighetsförening.

Ladda-bilen-bidrag

Samfällighetsföreningar har möjlighet att söka bidrag för installation av laddboxar genom Naturvårdsverkets Ladda-bilen-bidrag. Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt.

Intresseanmälan

När ni köper en laddbox från oss hjälper vi er med allt från val av rätt box utifrån ert behov, till installation och driftsättning. Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi er. 

Tips!

Vill du veta mer om elbilsladdning för samfälligheter, kika på vårt inspelade webinar.