Nya regler om bygglov för solceller

Kategori: Elhandel, SEOM
Publicerad:

Från och med den 1 augusti 2018 har bestämmelser ändrats som innebär att du inte behöver bygglov för att montera vissa solcellspaneler eller solfångare på en- och tvåbostadshus och till dem tillhörande komplementbyggnader.

Fram till den 1 augusti krävdes bygglov för alla solcellspaneler och solceller på byggnader inom detaljplan i kommunen. Detta eftersom solcellspaneler ansågs vara en bygglovspliktig fasadändring i och med att det innebär antingen byte av fasad- eller takmaterial, eller avsevärt ändrar byggnadens yttre utseende om de monteras utanpå fasad eller tak.

Observera att även om bygglov inte behövs, så kan du i vissa fall behöva skicka in en anmälan och vänta på startbesked.

I kulturmiljöområden och särskilt värdefulla byggnader ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig synpunkt behövs fortfarande bygglov för alla solcellspaneler och solfångare.

Mer information finns på Sollentuna kommuns webbplats