Säsongsstart för hämtning av trädgårdsavfall

Kategori: Avfall
Publicerad:

Snart tömmer vi ditt trädgårdskärl.

Säsongen för tömning av trädgårdsavfall startar vecka 16 respektive vecka 17. Kärlet töms varannan vecka fram till vecka 46 respektive vecka 47.

I dagarna har ett utskick med hämtschema gått ut till dig som redan är abonnent och har ett kärl.

Mer information om trädgårdsavfall finns här.