Varför är elräkningen högre under vintermånaderna?

Kategori: Elhandel, Elnät, Kundtjänst, SEOM
Publicerad:

Många reagerar på att elräkningen som landar i brevlådan i december är högre än månaderna innan. Vad är det som gör att elräkningen blir högre?

Det som mest påverkar att elräkningen är högre i december än månaderna innan beror på effektavgiften som är en del av elnätskostnaden. Effektavgiften sänks under sommarhalvåret eftersom det då är en lägre belastning på elnätet. Den 1 november återgår sedan effektavgiften till normal nivå igen, vilket gör att elräkningen blir högre. Vad som också påverkar är att vi normalt sätt under vinterhalvåret gör av med mer el, bland annat i och med uppvärmningen av våra bostäder*. Det för i sin tur med sig en högre efterfrågan på el och en högre elkostnad.

 Elkostnaden består av tre delar:

  1. Elnätskostnaden betalar du för att vara ansluten till elnätet. Den är uppdelad på en grundavgift och en effektavgift. Grundavgiften är kopplad till mätarsäkringens ampere-tal (A) och ligger fast hela året. Effektavgiften baseras på din faktiska användning av elnätet, och varierar beroende av tid på året. Under sommaren då belastningen på elnätet minskar sänker vi effekttaxan. Under vinterhalvåret då belastningen är högre återgår effekttaxan till normal nivå vilket innebär att elnätskostnaden ökar. Effektavgiften är den del av elnätskostnaden som du själv kan vara med att påverka eftersom den bara tas ut helgfria vardagar mellan klockan 7 och 19. Läs mer om det här.
  2. Energiskatten är en punktskatt som är oberoende av elpriset. I dagsläget är energiskatten 44,13 öre/kWh.
  3. Elhandelskostnaden avser priset på den el du använder. Priset påverkas till stor del av tillgången på vatten i de nordiska vattenmagasinen. Vanligtvis fylls vattenmagasinen på inför sommaren när snön smälter, då blir tillgången på vattenkraft stor. Vindkraft har under de senaste åren blivit en allt viktigare källa som ger oss mer el när det blåser. Eftersom el inte går att lagra en lägre tid behöver elproduktionen ske samtidigt som elen ska användas. Vid stor efterfrågan kan det behövas tillskott av el från dyrare produktionsslag som inte styrs av väder och vind. Det innebär att elpriset i stor utsträckning påverkas av tillgång och efterfrågan. 
*Du kan se din förbrukning och effektuttag ner på timnivå när du loggar in på Mina sidor.