Fakturering

  • Senast granskad:

Vi omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala momsen till staten. Hos Skatteverket kan du läsa om hur omvänd skattskyldighet fungerar. Där beskrivs de särskilda bestämmelser som gäller för omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. 

Text på faktura till oss

Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller. Momsregistreringsnr: SE 556091516601.

Att sända fakturan till oss

Post: Sollentuna Energi & Miljö AB, Box 972, 191 29 Sollentuna
Fax: 08-623 88 99
Epost: levfaktura@seom.se


Leveransadress
Knista gårds väg 12, 191 62 Sollentuna

Organisationsnummer
Sollentuna Energi & Miljö AB: 556091-5166 | Sollentuna Elhandel AB: 556493-6549