Fakturor till SEOM och SEHAB

  • Senast granskad:

Övergripande information

Från den 1 april 2019 ska leverantörer till SEOM skicka elektroniska fakturor. Pdf-fakturor via mejl eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av SEOM ska därför faktureras med en e-faktura.

Leverantörer som kan skicka e-faktura redan idag

SEOM tar från och med 1 april 2019 emot fakturor via vår VAN-tjänst InExchange. En VAN-tjänst är en fakturaväxel som hanterar elektroniska meddelanden och fakturor.

Skicka fakturor med VAN-tjänst

SEOM har en unik elektronisk adress, så kallad GLN, vilket alltid ska anges i samband med fakturering via vår VAN-tjänst: 7365560915168

SEOM tar emot e-faktura i följande format via vår VAN-tjänst:

  • Svefaktura 1.0

Leverantörer som inte skickar e-faktura idag

Har ni som leverantör inte kommit igång med elektroniska fakturor? På SFTI.se kan ni läsa om hur ni kan gå tillväga för att komma igång.

SEOM använder sig av InExchange Web, där leverantörer kostnadsfritt kan registrera 100 fakturor per år. På InExchange webbplats finns information om hur du kommer igång att fakturera. 

 SEOMs portal hos InExchange

Fakturakrav, omvänd skattskyldighet inom byggsektorn och beställarreferens

Samtliga fakturor till SEOM och SEHAB måste innehålla nödvändig information för att kunna hanteras. Skatteverket har krav på fakturainnehåll, utöver det finns ytterligare krav för att fakturor ska kunna hanteras rätt inom bolagen.

Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

SEOM och SEHAB omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och betala momsen till staten.

Hos Skatteverket kan du läsa om hur omvänd skattskyldighet fungerar. Där beskrivs de särskilda bestämmelser som gäller för omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

Text på faktura (SEOM)

Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller. Momsregistreringsnr: SE 556091516601.

Text på faktura (SEHAB)

Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller. Momsregistreringsnr: SE 556493954901.

Utöver skatteverkets krav på fakturainnehåll ska referens anges på samtliga fakturor till SEOM. Fakturor som saknar beställarreferens tar generellt längre tid att hantera och riskeras därför att inte betalas i tid.

Befintlig leverantör samt SEHAB

Om ni är en leverantör med ett befintligt avtal gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut.

  • Post: Sollentuna Energi & Miljö AB, Box 972, 191 29  Sollentuna
  • E-post: levfaktura@seom.se

Leveransadress och organisationsnummer

Leveransadress
Knista gårds väg 12, 191 62 Sollentuna

Organisationsnummer
Sollentuna Energi & Miljö AB: 556091-5166 | Sollentuna Elhandel AB: 556493-6549