Vision och affärsidé

  • Senast granskad:

SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB, är ett lokalt energi- och miljöbolag som ägs av Sollentuna kommun. Med 90 anställda 2016 omsatte vi 678,5 mnkr. De sex affärsområdena leds av VD Monika Söderlund Andreasson.

Vår vision

Vi förenklar din vardag och gör Sollentuna mer hållbart
Det ska vara enkelt för våra kunder att ha med oss att göra och vi utvecklar våra tjänster i samklang med våra kunder. Visionen pekar också ut vägen mot ett hållbart samhälle vilket i sin tur kräver en helhetssyn på våra energisystem.

Vår affärsidé

Vi utvecklar, bygger och underhåller infrastruktur i Sollentuna för hållbara och säkra leveranser av el, fjärrvärme, tjänster via stadsnät, vatten och avfallshantering.

Organistionsnummer
Sollentuna Energi & Miljö AB: 556091-5166 | Sollentuna Elhandel AB: 556493-6549

Hitta till oss
Om du ska besöka oss finns vi i Häggvik, Sollentuna. Välkommen!