Sponsring

Vi på SEOM, Sollentuna Energi & Miljö, har ett tydligt uppdrag och det är att jobba för ett hållbart Sollentuna. Det vill vi bland annat göra genom att stötta goda insatser för samhället.

Vi sponsrar föreningsliv, ideell verksamhet, skolor och förskolor som är villiga att göra en insats för ett miljömässigt hållbart Sollentuna. Kanske ska ni anordna en loppis, byta ut gammal lamparmatur, utbilda eller inspirera till en mer hållbar livsstil eller kanske har ni något annat projekt som bidrar positivt till miljön i Sollentuna. Då kan ni söka bidrag från oss. Ni som ansöker bor eller är verksamma i Sollentuna och bedriver självklart en seriös verksamhet. Vi sponsrar inte privatpersoner.

Hur vi sponsrar

Vårt sponsorsarbete bygger på ett samarbetsavtal och aktiviteter med tydliga motprestationer. Vi vill bland annat att den sponsrade ska genomföra den aktivitet vi valt att sponsra och engagera sina medlemmar, aktiva, elever eller kunder i aktiviteten. Det ska tydligt framgå att SEOM är sponsor.

Vi sponsrar insatser med som mest 10 000 kronor.

Ansökan om sponsring hösten 2022

Nu har vi öppnat höstens ansökningsperiod för sponsring! Har ni ett projekt på gång som bidrar till ett miljömässigt hållbart Sollentuna? Välkommen in med din ansökan!

 Vi tar emot ansökningar till och med den 31 oktober 2022. 

Här kan du läsa om tidigare sponsringstagare.

Ansök här!

Vi säkerställer att dina personuppgifter är skyddade hos oss. Läs mer om det här.