Vi gräver och bygger för nya stadsdelen Malmplan

Nya kvarter i södra Tureberg

I södra Tureberg kring nya Malmplan och på det före detta mässområdet förbereds cirka 700 nya bostäder, lokaler för handel, kontor, hotell och skolor.

Vi på SEOM gräver och bygger för försörjning av el, fiber, vatten och värme för den nya stadsdelen. Vårt arbete beräknas vara klart under 2022 och därefter kommer Sollentuna kommun att påbörja arbeten med ytskikt av gatorna. Under hela projektet kommer Kanalvägen att vara helt avstängd för genomfartstrafik. Bagarbyvägen kommer ha begränsad framkomlighet vid olika tidpunkter under projektet.

Varför genomförs dessa arbeten?

I och med de ny stadsdelen Malmplan med 700 nya lägenheter, behöver vi flytta och utöka försörjningen av el, fiber, vatten och värme. 

Vilka gör jobbet?

SEOMs arbeten utförs av SH-bygg Sten & Anläggning AB.

Klicka här för att läsa mer om utvecklingen av Malmplan på kommunens webb.