Flygarevägen får nya VA-ledningar

Ledningarna är gamla och behöver därför bytas ut

För att förhindra större driftstopp som kan uppkomma om ledningarna går sönder byts de ut. Det handlar om att vi vill säkerställa försörjningen av vatten och avlopp till boende i området.

Arbetet kommer medföra att Flygarevägen bort mot gångtunneln, kommer grävas upp i etapper, med början i den södra delen (närmast gångtunneln. Vi kommer även att gräva nya serviser (ledningar in till tomterna). Vi behöver också fälla fyra träd vid gångtunneln, vilket är godkänt från berörd myndighet. Vi kommer självfallet att återställa med nya likartade träd när projektet är klart.

Så kan det påverka dig som boende

  • Arbetet kan göra att framkomligheten längs Flygarevägen periodvis blir begränsad eller helt avstängd. Vi kommer se till att det går att komma in till respektive fastighet. Möjligtvis kan parkering vid fastigheten bli begränsad upp till någon dag. 
  • En tillfällig väg in från Klasrovägen, och tillfälliga parkeringsplatser kommer anordnas.
  • Grävning kommer att göras i etapper och flyttas långsamt framåt, med början söderifrån (längst in på Flygarevägen). Även cykelvägen påverkas som istället leds in på Klasrovägen. Andelsvägen kommer påverkas med mindre arbeten under perioden.
  • Oannonserade, kortare vattenavstängningar kommer ske under dagtid (cirka 1-2 timmar). Vi rekommenderar boende att ha lite vatten upphällt för att klara en sådan kortare avstängning.
  • Längre vattenavstängningar aviseras i förväg. 

Tidsplan

Arbetet påbörjas v34 i den södra delen, och beräknas vara klart i slutet på 2023.

Under Driftstatus hittar du aktuell information angående arbetet.

Vilka gör jobbet?

SEOMs arbeten utförs av Bobtrans.

Har du några frågor angående ovanstående är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på 08-623 88 00 eller [email protected].