Flygarevägen får nya VA-ledningar

Ledningarna är gamla och behöver därför bytas ut för att förhindra större driftstopp som kan uppkomma om ledningarna går sönder. Det handlar om att vi vill säkerställa försörjningen av vatten och avlopp till boende i området.

Så påverkar det dig

Arbetet kommer medföra att Flygarevägen bort mot gångtunneln, under väg 265, kommer grävas upp i etapper. Vi kommer också att gräva nya serviser (ledningar in till tomterna). Det kan göra att framkomligheten längs Flygarevägen periodvis blir begränsad. Mer information till berörda skickas ut i samband med arbetets start.

Vi behöver också fälla fyra träd vid gångtunneln, vilket är godkänt från berörd myndighet. Vi kommer självfallet att återställa med nya likartade träd när projektet är klart.

Tidsplan

Vi beräknar att påbörja arbetet i augusti/september och vara klara vintern 2023.

Vilka gör jobbet?

SEOM:s arbeten utförs av Bobtrans.