Muddringsarbete av Svartbäcksdammen

Muddringsarbete för ett renare dagvatten 

Svartbäcksdammen är en dagvattendamm som renar dagvattnet innan det rinner ut i Norrviken. För att förbättra kvaliteten på dagvattnet ytterligare ska dammen muddras och tömmas på sediment.

Under arbetet med att tömma Svartbäcksdammen på sediment kommer vi att ta hänsyn till djurlivet i dammen, som bävrar och fåglar. Vi strävar efter att behålla och förbättra den biologiska mångfalden. Detta innebär till exempel att bävrarna kan stanna kvar på samma plats och inte påverkas av muddringen.

I samband med arbetet vid dammen kommer gallring av träd och sly närmast vattenytan genomföras.

Tidplan

Arbetena kommer att pågå under perioden 2023-06-20 – 2023-09-31 mellan klockan 07:00-18:00 vardagar.

Frågor

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta SEOM på kundtjanst@seom.se.

Har ni några frågor om detta är ni välkomna att höra av er. Enklast är att nå oss på e-post, så svarar vi så snart vi kan.