Ombyggnad av ställverket på Knistavägen

I februari 2023 kommer vi på SEOM att påbörja ett arbete med att bygga om vårt ställverk/transformatorstation på Knistavägen i Häggvik.

Så kan det påverka dig

Under den första etappen kommer vi att stänga av en del av gångvägen, sträckan mellan Knistavägen och motionsspåret vid Fyndet. Gångvägen flyttas cirka 10 meter västerut och kommer att ligga parallellt med den befintliga gångvägen.

Den befintliga gångvägen kommer att märkas upp under avstängningen och gående kommer istället att hänvisas till den nya gångvägen.

Tidsplan

Arbetet påbörjas under februari 2023 och pågår under våren.