Fjärrvärme till Södra Häggvik

Vi bygger ut fjärrvärmen i Sollentuna och ansluter den nya stadsdelen Södra Häggvik

I Södra Häggvik förbereder kommunen en omfattande stadsutveckling. Området har ett unikt kommunikationsläge i navet mellan pendeltåg, E4, Häggviksleden och den kommande Förbifart Stockholm. Här planeras för en blandad stadsdel med nya kvarter för bostäder, handel och arbetsplatser samt nya parker, torg och gator.

Utvecklingen sker etappvis och under lång tid. Investeringarna är stora och omfattar förutom all byggnation, även nya gator, omläggning av huvudgator, grönstruktur i gator, nya parker samt utbyggnad av ny teknisk infrastruktur som det nya området kommer att behöva. Ett projekt som ingår i detta är fjärrvärmeutbyggnaden utefter Bagarbyvägen.

SEOM är en av aktörerna i utvecklingen av Södra Häggvik. Vi bygger för framtidens försörjning av fjärrvärme, vatten och el till området.

Klicka här för att läsa mer om utvecklingen av Södra Häggvik på kommunens webb.

Klicka här för att läsa mer om om fjärrvärme hos SEOM.