Priser 2021

Någon håller upp faktura från SEOM.

Från och med den 1 januari 2021 har vi nya priser för fjärrvärme och elnät. Priserna för VA och avfall ligger kvar på samma nivåer som för 2020.

Fjärrvärme

Priset på fjärrvärme höjs med 1 % på den totala kostnaden jämfört med 2020. För villakunder görs ökningen enbart på den fasta avgiften, för juridisk person enbart på effektdelen.
Till prislistan

 

Elnät

Effektavgiften höjs med 4 % jämfört med 2020. Grundavgiften behålls oförändrad.
Till prislistan

VA och avfall

Priserna för vatten och avlopp samt avfall förändras inte 2021, utan ligger kvar på samma nivåer som förra året. Aktuella priser hittar du här:
Vatten och avlopp
Avfall

Tips

Kom ihåg att du själv kan vara med och påverka din totala kostnad. Genom att skjuta din elförbrukning till kvällar och helger, använda vattnet klokt och sortera ditt avfall så att så lite som möjligt hamnar i den gröna tunnan kan du på ett enkelt sätt hålla nere dina kostnader.