Priser 2022

Någon håller upp faktura från SEOM.

Från och med den 1 januari 2022 har vi nya priser för fjärrvärme, elnät och rörliga elhandelsavtal. Priserna för VA och avfall ligger kvar på samma nivåer som för 2021.

Fjärrvärme

Priset på fjärrvärme höjs med en procent (1 %) på det totala priset jämfört med 2021. För villakunder görs ökningen enbart på den fasta avgiften, för juridisk person enbart på den rörliga delen av effektpriset.
Till prislistan

 

Elnät

Elnäts priser för 2022 har nu beslutats. Effektavgiften höjs med sex procent (6 %). Du hittar aktuell information här:
Till prislistan

 

Elhandel

Den 1 januari 2022 justeras den fasta avgiften för rörliga elhandelsavtal till 30 kronor per månad, vilket motsvarar 360 kronor per år (avgift inkl. moms). 

VA och Avfall

Priserna för vatten och avlopp samt avfall förändras inte 2022, utan ligger kvar på samma nivåer som 2021. Aktuella priser hittar du här:
Vatten och avlopp
Avfall

Tips

Kom ihåg att du själv kan vara med och påverka din totala kostnad. Genom att skjuta din elförbrukning till kvällar och helger, använda vattnet klokt och sortera ditt avfall så att så lite som möjligt hamnar i den gröna tunnan kan du på ett enkelt sätt hålla nere dina kostnader.