Priser 2023

Någon håller upp faktura från SEOM.

Från och med den 1 januari 2023 har vi nya priser för fjärrvärme och elnät. Priserna för VA och avfall ligger kvar på samma nivåer som för 2022. Nytt för nästa år är också att vi övergår till att fakturera alla våra kunder månadsvis. 

Fjärrvärme

Priset på fjärrvärme höjs med 4% på det totala priset vilket är ett genomsnitt för hela kundkollektivet. Ökningen fördelas lika på effektdelen och energidelen. Det vill säga 2% av den totala kostnadsökningen görs på effektdelen och 2 % av den totala kostnadsökningen görs på energidelen.

Prishöjningen kan härledas till:

  • det ökade investeringsbehovet för att framtidssäkra infrastrukturen de närmaste åren
  • kostnadsökningar för inköp som påverkar vår verksamhet.  

Till prislistan

Elnät

Från den 1 januari 2023 höjs elnätsavgiften med 8,75 öre/kWh (7 öre/kWh exkl. moms). Höjningen tas ut i form av en energiavgift som baseras på hur mycket el du använder.

Anledningen till den höjda elnätsavgiften är framförallt de höga elpriserna som lett till ökade kostnader för så kallade nätförluster. Nätförluster är el som försvinner på vägen genom elledningarna i form av värme. För att du ska få den el du behöver måste vi därför köpa in extra el, något som nu har blivit väldigt mycket dyrare.

Vi tjänar ingenting på den nya avgiften, den är endast till för att täcka våra ökade kostnader. Om elpriset går ner kommer avgiften att justeras.

Höjd energiskatt

Från den 1 januari 2023 höjs även energiskatten med 9%, och kommer då ligga på 49 öre/kWh (39,2 öre/kWh exkl. moms).

Till prislistan 

VA och Avfall

Priserna för vatten och avlopp samt avfall förändras inte 2023, utan ligger kvar på samma nivåer som 2022. Aktuella priser hittar du här:
Vatten och avlopp
Avfall

Tips

Kom ihåg att du själv kan vara med och påverka din totala kostnad. Genom att skjuta din elförbrukning till kvällar och helger, använda vattnet klokt och sortera ditt avfall så att så lite som möjligt hamnar i den gröna tunnan kan du på ett enkelt sätt hålla nere dina kostnader.