Vi finns med dig dygnet runt!

De flesta tänker nog inte på det, men vi på SEOM finns med dig som bor eller verkar i Sollentuna dygnet runt.

Vi på SEOM ser till att du har vatten i kranen, att dina lampor lyser, att bredbandet funkar och att du som har fjärrvärme har en behaglig inomhustemperatur årets alla dagar. Det är även vår uppgift att se till så att dina hushållssopor tas om hand på rätt sätt. Vi ser helt enkelt till att det där som bara ska funka funkar - utan att du behöver tänka på det.

Du äger

Vi är Sollentunabornas egna energibolag och har alltid kundens och samhällets bästa i fokus. Eftersom vi är ett kommunalt bolag ägs vi av dig som bor i Sollentuna. Det ekonomiska överskottet som genereras i verksamheten går tillbaka till kommunens olika verksamheter såsom skola, omsorg, naturvård och skötsel av gator och parker. Samtidigt är vi med och stöttar kommunens vision om att vara Sveriges mest attraktiva kommun.

För framtidens Sollentuna

Vi tänker inte bara på nuet. Mycket av vårt arbete handlar om att bidra till ett hållbart Sollentuna även i framtiden. Sollentunas målbild är nämligen tydlig: vi ska vara den första kommunen i landet som inte tär på jordens resurser. Som ett led i det ser vi bland annat till att förbättra reningen av det vatten som går ut i våra sjöar, vi installerar solceller på skolbyggnaders tak och ser till att du kan ladda elbilen på flera platser runtom i kommunen. Genom vår sponsring till föreningar, skolor och förskolor runtom i kommunen hjälper vi även andra att agera hållbart.

En schysst elhandlare

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg när du köper din el från oss. Det ska vara tydligt vad du köper och vad avtalet innebär. Därför är vi glada över att vara certifierade enligt branschorganisationen Energiföretagens Schysst elhandel. Det är ett bevis och en garanti för att du som kund är i goda händer när du väljer att köpa elen från Sollentuna Elhandel. Självklart garanterar vi att elen vi erbjuder är 100 procent förnybar.

Här hittar du mer information om vårt elerbjudande.

Stabilt, snabbt och säkert internet

I Sollentuna kan vi stoltsera med ett väl utbyggt och stabilt fibernät. Regeringens mål är att 98 procent av befolkningen år 2025 ska ha tillgång till fiber i sin absoluta närhet. I Sollentuna har vi redan nu nått över 99 procent. Alla som är anslutna till vårt nät kan dessutom få internet i hastigheter upp till 1000 Mbit/sekund.

På SEOM är vi måna om att kunna uppfylla kraven som framtidens teknik kommer att ställa, och underhåller och utvecklar därför ständigt vårt fibernät.

Läs mer om vårt fibererbjudande

Visste du att…

  • vi i Sollentuna har 300 km vattenledning och 1390 km elkabel under fötterna.
  • vi totalt förser omkring 30 000 hushåll och näringsidkare med el, vatten och sophämtning.
  • 20 000 hushåll i kommunen väljer att få förnybar el levererad av oss.
  • vi årligen samlar in 13 600 ton hushållssopor varav 2 600 ton är matavfall vilket vi ser till återvinns och omvandlas till biogas och biogödsel.
  • cirka 1 000 nya hushåll väljer att ansluta sig till vårt fibernät – varje år!
  • vi var först i landet med att erbjuda solrätter.

Tillsammans kan vi göra stor skillnad för miljön i Sollentuna!