Sponsring

  • Senast granskad:

Vi på SEOM, Sollentuna Energi & Miljö, har ett tydligt uppdrag och det är att jobba för ett hållbart Sollentuna. Det vill vi bland annat göra genom att stötta goda insatser för samhället.

Vi sponsrar föreningsliv, ideell verksamhet, skolor och förskolor som är villiga att göra en insats för ett miljömässigt hållbart Sollentuna. Du som ansöker bor eller är verksam i Sollentuna och bedriver självklart en seriös verksamhet.

Hur vi sponsrar

Vårt sponsorsarbete bygger på ett samarbetsavtal och aktiviteter med tydliga motprestationer. Vi vill bland annat att den sponsrade ska genomföra den aktivitet vi valt att sponsra och engagera sina medlemmar/aktiva/elever/kunder i aktiviteten. Det ska också tydligt framgå att SEOM är sponsor.

Vi sponsrar insatser med som mest 10 000 kronor.

Ansök om sponsring

Nästa ansökningsperiod är 1 september - 31 oktober. Under den perioden hittar du ett formulär här på sidan där du fyller i din ansökan.

Vi ser fram emot att hjälpa er göra en insats för ett hållbart Sollentuna!