Ekonomiskt stöd vid en installation

För dig som privatperson finns idag två alternativ för att reducera dina kostnader när du investerar i en solelanläggning - investeringsstöd och rotavdrag. Föreningar och företag kan ansöka om investeringsstöd.

Ansök om investeringsstöd eller rotavdrag

Investeringsstöd kan både du som privatperson och du som förening/näringsidkare ansöka om. Det är energimyndigheten som ansvarar för investeringsstödet och länsstyrelsen som handlägger ansökningarna.

Du kan ansöka om investeringsstödet på två sätt:

Läs mer om investeringsstödet.

Rotavdrag kan bara du som privatperson ansöka om. Aktuella villkor och hur du ansöker om rotavdrag hittar du på Skatteverkets webb.

Observera att du bara kan bli beviljad ett utav bidragen.

Ansök om skatteavdrag för överskottselen

Du som är mikroproducent av egen el har möjlighet att ta del av en skattereduktion på 60 öre/kWh på den el som du säljer vidare. Högsta belopp av skattereduktion är 18 000 kr/år (30 000 kWh/år) och reduktionen görs på din inkomstdeklaration.

Här kan du läsa vad som gäller för dig som installerar solceller på din privatbostad och för dig som installerar solceller på en näringsfastighet.