Ekonomiskt stöd vid en installation

ROT-avdrag

Om din villa är äldre än fem år kan du som privatperson kan ansöka om ROT-avdrag när du investerar i en solelanläggning. Aktuella villkor och information om hur du ansöker om ROT-avdrag hittar du på Skatteverkets webb.

Skatteavdrag för överskottsel

När du installerar solceller kan du också bli mikroproducent och sälja din överskottsel. Då har du möjlighet att ta del av en skattereduktion på 60 öre/kWh för den el som du säljer vidare. Högsta belopp av skattereduktion är 18 000 kr/år (30 000 kWh/år) och reduktionen görs på din inkomstdeklaration.

Mer information

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som installerar solceller på din privatbostad och för dig som installerar solceller på en näringsfastighet.