Ekonomiskt stöd vid installation av solceller

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya skattreduktionsregler för installation av solceller. Den nya skattereduktionen fungerar på liknande sätt som ROT-avdraget där avdrag görs direkt på fakturan.

Skattereduktion för installation av solceller innebär ett avdrag med 15 % och omfattar både arbets- och materialkostnader. Skattereduktion inom ramen för grön teknik (solceller, energilagring och elbilsladdning) får sammanlagt uppgå till högst 50 000 kronor per år och person.

Aktuella villkor och information hittar du på Skatteverkets hemsida.

Mer information

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för dig som installerar solceller på din privatbostad och för dig som installerar solceller på en näringsfastighet.