Ekonomiskt stöd vid installation av solceller

Från och med den 1 januari 2021 gäller nya skattreduktionsregler för installation av solceller. Den nya skattereduktionen fungerar på liknande sätt som ROT-avdraget där avdrag görs direkt på fakturan.

Skattereduktion för installation av solceller innebär ett avdrag med 15 % och omfattar både arbets- och materialkostnader. Skattereduktion inom ramen för grön teknik (solceller, energilagring och elbilsladdning) får sammanlagt uppgå till högst 50 000 kronor per år och person.

Aktuella villkor och information hittar du på Skatteverkets hemsida.

Skatteavdrag för överskottsel

När du installerar solceller kan du sälja din överskottsel. Då har du möjlighet att ta del av en skattereduktion på 60 öre/kWh för den el som du säljer vidare. Högsta belopp av skattereduktion är 18 000 kr/år (30 000 kWh/år) och reduktionen görs på din inkomstdeklaration.

Mer information

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som installerar solceller på din privatbostad och för dig som installerar solceller på en näringsfastighet.